adviezen > platteland vitaal!

Advies: Platteland Vitaal!

Op 8 december 2022 stuurde de SER Overijssel advies 'Platteland vitaal! De gemeenschap centraal in het provinciaal beleid' naar het college van GS van Overijssel. In dit advies is ervoor gekozen om de inwoners en gemeenschappen in de krachtige kernen in Overijssel, in het landelijk gebied, centraal te stellen.

Uit de succesvolle uitvoering van de activiteiten op het gebied van leefbaar platteland blijkt dat de provincie Overijssel veel aandacht besteedt aan verschillende aspecten van de bevordering van vitaliteit op het platteland in Overijssel. Uit de gesprekken met de experts en de vertegenwoordigers van de OVKK in verschillende kernen in Overijssel blijkt dat deze inspanningen positief ontvangen worden. De SER Overijssel vindt echter dat het onderwerp hoog op de agenda van de provincie moet blijven staan, ook na de provinciale verkiezingen in 2023. In dit adviestraject ziet de SER Overijssel veel overeenkomsten met andere lopende en afgeronde adviestrajecten, zoals brede welvaart, sociale innovatie, cultuur en creatieve sector in relatie tot economie, vrijetijdseconomie.


Drie thema’s komen naar voren als indeling voor dit advies:

1.         gemeenschap vitaal!

2.         ecosysteem vitaal!

3.         plattelandseconomie vitaal!

 

Deze indeling is toegepast in de deeladviezen van de SER Overijssel. Voor alle deeladviezen geldt dat de rol van de provincie bepaald zou moeten worden in overleg met de inwoners van de afzonderlijke kernen. Er is geen blauwdruk te maken. Er is behoefte aan maatwerk en persoonlijke benadering.

Commissieleden

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Wilfred Beens

lid namens FNV

Ben Haarman

adviseur namens LTO

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Harry Webers

Voorzitter