Samenstelling

De SER Overijssel is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over sociaaleconomische onderwerpen. De SER Overijssel is daarnaast ook een platform waar de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) elkaar ontmoeten.

De SER Overijssel bestaat uit 10 raadsleden, twee adviseurs en een onafhankelijk voorzitter. Het secretariaat ondersteunt de voorzitter en de raadsleden bij hun werk.

  • Van de tien raadsleden hebben er vijf zitting namens de werkgeversorganisaties: drie namens VNO-NCW Midden en twee namens MKB Nederland.
  • De werknemersorganisaties vaardigen vijf raadsleden af: drie namens FNV en twee namens CNV .
  • De derde groep zijn de adviseurs vanuit LTO Noord en de arbeidsmarktregio‚Äôs.

Bekijk hier onze adviezen

Onafhankelijke voorzitter

Harry Webers

Voorzitter

Leden namens werkgeversorganisaties

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland

Bianca Veneklaas

lid namens VNO-NCW, HISWA-RECRON

Joost Pleiter

lid namens MKB Nederland

Leden namens werknemersorganisaties

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Monique Daamen

lid namens FNV

Lubbert Schenk

lid namens CNV

Roland Logtmeijer

lid namens CNV

Adviseurs

Rob de Geest

adviseur namens arbeidsmarktregio's

Directieteam

Ingrid Oonk

secretaris-directeur

Suzanne Peeters

programmasecretaris