Advies 'De transitie naar circulaire economie is mensenwerk' aangeboden aan GS

28 januari 2022

actueel > advies 'de transitie naar circulaire economie is mensenwerk' aangeboden aan gs

Mens centraal in het SER-advies 'De transitie naar circulaire economie is mensenwerk'

Het gevraagde advies over de Circulaire economie is aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Het SER-advies is samengevat in de volgende visualisatie:

Twee hoofdadviezen en zes deeladviezen samengevat (visualisatie Anne-Wil Lensen)

De voorzitter van de SER Overijssel, Harry Webers, overhandigt het advies aan gedeputeerde Eddy van Hijum tijdens de uitzending van Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 op woensdag 9 februari om 16.00:

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/overijsselse-circulaire-innovatie-top-20/

Het advies van de SER Overijssel is hier te downloaden: