adviezen > toekomstbestendige werklocaties provincie overijssel - elk bedrijventerrein telt!

Advies: Toekomstbestendige werklocaties provincie Overijssel - Elk bedrijventerrein telt!

Op verzoek van het college van GS heeft de SER Overijssel een advies uitgebracht over toekomstbestendige werklocaties in Overijssel.

Transities in het ruimtelijk domein hebben impact op sociaaleconomische omstandigheden. Zo ook op de werklocaties in Overijssel. Enerzijds zijn de werklocaties een fysieke landingsplek voor onze provinciale economie. Het is daarbij een belangrijke factor voor het vestigingsklimaat, waarbij we met elkaar de locaties aantrekkelijk willen houden en maken voor onze bestaande en nieuw te vestigen ondernemers. Anderzijds zien we dat voor de maatschappelijke transities naar dezelfde werklocaties wordt gekeken en we met elkaar al de nodige stappen zetten.  

Er is in beginsel gekeken naar de volgende vragen:

  1. Hoe houden we de werklocaties aantrekkelijk om er te ondernemen (vestigingsmilieu) én om er te werken (aantrekkelijke werkomgeving)? Wat voor type aanpak wordt gevraagd komende jaren?

  2. Hoe is de relatie tussen de werklocaties en de grote transitieopgaven? Zijn we op de goede weg, wat zijn de push en pull factoren?

  3. Hoe gaan we de toekomstbestendige werklocaties daadwerkelijk realiseren en wat is daarbij de rol van de ondernemerscollectieven en de werknemersorganisaties? Hoe kunnen we dat vernieuwend organiseren? 

Commissieleden

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Harry Webers

Voorzitter

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Roland Logtmeijer

lid namens CNV

Ingrid Oonk

secretaris-directeur

Suzanne Peeters

programmasecretaris