Expertmeetings als input voor het adviestraject Basisvaardigheden

29 september 2020

actueel > expertmeetings als input voor het adviestraject basisvaardigheden

Op 27 en 29 oktober 2020 zijn digitale expertmeetings gehouden met werkgevers en netwerkambassadeurs

Het betrekken van het bedrijfsleven stond in deze expertmeetings centraal.

Het is van belang het bereik onder werkgevers en werknemers te vergroten. De cijfers van laaggeletterdheid (bijvoorbeeld onder autochtonen) liggen hoger dan veel mensen denken. Momenten van verandering zoals een nieuwe baan, kunnen de opstap zijn voor een bedrijf om iets te doen aan de laaggeletterdheid van werknemers. Als het gaat over basisvaardigheden speelt ook de zelfredzaamheid van werknemers een belangrijke rol. Er is veel aanbod als het gaat om ondersteuning, maar het probleem is om de juiste mensen bij het aanbod te vinden. Netwerken van bedrijven kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, omdat bedrijven elkaar dan kunnen inspireren en ervaringen kunnen uitwisselen.

Een voorbeeld is deltaWonen dat verantwoordelijkheid neemt om niet alleen voor eigen medewerkers en huurders zich in te zetten maar ook afspraken te maken met de samenwerkingspartners om daar aandacht voor te hebben. In 2019 organiseerde deltaWonen een congres over laaggeletterdheid. 17 organisaties ondertekenden Intentieverklaring laaggeletterdheid1 (PACT) tijdens het congres. Deze organisaties gaven aan zich te willen inzetten om laaggeletterdheid aan te pakken (de deelnemers aan deze expertmeeting hebben het PACT ondertekend). Via het PACT brengt deltaWonen organisaties, Stichting Lezen & Schrijven en de Taalpunten in verbinding met elkaar. Ondertekenaars committeren zich aan het bewustmaken van medewerkers, het verbeteren van eigen communicatie met klanten en het verwijzen van klanten naar de Taalpunten. Hierbij krijgen ze advies en ondersteuning van Stichting Lezen & Schrijven. Meer over de aanpak van deltaWonen en hun deelname aan de expertmeeting van de SER Overijssel is te lezen op hun website:

https://www.deltawonen.nl/over-deltawonen/publicaties/nieuws/laaggeletterdheid-op-de-agenda-tijdens-expertbijeenkomsten-ser-overijssel/