SER Overijssel wenst u fijne feestdagen!

13 december 2023

actueel > ser overijssel wenst u fijne feestdagen!

Het jaar 2023 was een jaar van afscheid en vernieuwing voor de SER Overijssel.


We namen afscheid van…

Secretaris-directeur Aljona Wertheim-Davygora nam afscheid in april vanwege haar nieuwe functie bij Hogeschool Windesheim. Tegelijkertijd werd ook afscheid genomen van vakbondslid Wilfred Beens (FNV), arbeidsmarktregio-adviseur Mariska ten Heuw, vakbondslid Ed Korsman (CNV), evenals de werkgeversleden Ronald Knoll (MKB Nederland), Luc Lenferink (MKB Nederland) en Raymond Strikker (VNO NCW).

We verwelkomden…

Na een korte interim-periode met Leo Dubbeldam, werd Aljona Wertheim-Davygora opgevolgd door Ingrid Oonk. Suzanne Peeters startte als programmasecretaris van de SER Overijssel.

Gelukkig is het goed gelukt om snel nieuwe SER-leden te vinden te weten: Roland Logtmeijer (CNV), Bianca Veneklaas (VNO NCW/Hiswa Recron) en Rob de Geest (adviseur arbeidsmarktregio’s). Ook Joost Pleiter mochten wij verwelkomen als SER-lid vanuit MKB Nederland. Soumia Laoukili begon als nieuw lid namens de werknemersorganisatie FNV en Harold Zoet als adviseur namens LTO Noord. Laatstgenoemde moest vanwege zijn benoeming tot gedeputeerde in Gelderland. Zijn functie wordt overgedragen.

Provinciale Staten

De provinciale verkiezingen van 15 maart zorgden voor een politieke verschuiving. Tientallen nieuwe leden namen zitting in de Provinciale Staten van Overijssel. Voorzitter Harry Webers en Ingrid Oonk mochten de (nieuwe) leden van PS informeren over de rol en werkzaamheden van de SER Overijssel.

Gedeputeerde Staten

Eddy van Hijum vertrok als onze gedeputeerde Economische zaken en bestuurlijk contact. Tijdens de SER-vergadering van 21 september maakten we kennis met zijn opvolger, Erwin Hoogland. Een nadere kennismaking met de andere leden van Gedeputeerde Staten vond plaats op 14 november, waarbij ook de adviesonderwerpen voor 2024 met elkaar werden besproken.

Hoogtepunt

Een hoogtepunt in 2023 vormde het werkbezoek van de voorzitter van de landelijke SER, Kim Putters. Op 25 oktober wisselden we met hem van gedachten over hoe de landelijke SER en de SER Overijssel elkaar kunnen versterken en bekeken we op locatie de ontwikkelingen in stadscampus De Kien in Deventer.

Onze adviezen

In 2023 werkte de SER Overijssel aan adviezen over: duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) als afwegingskader voor nieuw beleid, aandachtspunten voor het nieuwe coalitieakkoord, duurzaam en effectief arbeidsmarktbeleid, de plek van recreatie en toerisme in Overijssel en toekomstbestendige werklocaties.

Samen met de andere regionale SER’en werd input geleverd voor het landelijke SER-traject over groene transities en de arbeidsmarkt. Verder zijn de regionale SER'en gestart met een adviestraject over on(der)benut arbeidspotentieel, door de gezamenlijke regionale SER’en. Hiermee gaan we in 2024 vol enthousiasme verder aan de slag.

Fijne feestdagen!

Wij wensen u fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een sociaaleconomisch voorspoedig 2024 toe!

Namens alle leden en adviseurs van de SER Overijssel