Aandachtspunten voor Coalitieakkoord 2023-2027

04 mei 2023

actueel > aandachtspunten voor coalitieakkoord 2023-2027

Op 28 april heeft SER Overijssel haar aandachtspunten voor het nieuwe Coalitieakkoord 2023-2027 toegestuurd aan de informateur. Vier thema werden genoemd:
1) Werken aan vertrouwen in politiek en bestuur
2) Een gezonde Overijsselse arbeidsmarkt
3) Brede welvaart in heel Overijssel
4) Samenhangend ruimtelijk beleid voor de grote opgaven

 Brief aan de informateur d.d. 28 april 2023